ระบบการเรียนการสอน NTR999

You are not logged in. (Login)

Skip LoginSkip Course categories

ข่าวและประกาศจากอาจารย์

เว็บมาสเตอร์
งดการเรียนการสอนวันที่23กันยายน2557
by เจตน์สฤษฎิ์ - Monday, 22 September 2014, 09:53 AM
 
นักศึกษา มอ.895104 ตอน02 (ที่ลงทะเบียนวันอังคารบ่าย) เทอม1/2557 ในวันที่ 23 กันยายน 2557 งดการเรียนการสอนนะคับ ให้กลับไปทำบุญวันสารทเดือนสิบไทยคับ
ประกาศทราบโดยทั่วกันครับ (22/09/2557) Top20
เว็บมาสเตอร์
ให้นักศึกษา มอ.895-104 ตอน01 02 เทอม3/56 กรอกแบบสอบถาม และส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่น3/56
by เจตน์สฤษฎิ์ - Monday, 22 September 2014, 09:47 AM
 
ให้นักศึกษา มอ.895-104 ตอน01 02 เทอม3/56 กรอกแบบสอบถาม และส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่น3/56 ดังนี้

ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่น : นักศึกษาเข้าไปส่งในรายวิชาที่ตนเองลงทะเบียนแล้วจะอยู่ในหมวดการบ้าน หรือ คลิกที่นี้ ตอน01 ตอน02
เรื่อง1 ปัจจัยที่มีอิทธิต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คะแนน 5 คะแนน)


เรื่อง2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย (คะแนน 5 คะแนน) คลิกที่นี้
เว็บมาสเตอร์
ให้นักศึกษา มอ.895-104 ตอน03 04 05 06 กรอกแบบสอบถาม
by เจตน์สฤษฎิ์ - Thursday, 24 April 2014, 01:12 AM
 
ให้นักศึกษา มอ.895-104 ตอน03 04 05 06 เทอม2/56 กรอกแบบสอบถาม และส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่น2/56 ดังนี้

ส่งรูปถ่ายทำเนียบรุ่น : นักศึกษาเข้าไปส่งในรายวิชาที่ตนเองลงทะเบียนแล้วจะอยู่ในหมวดการบ้าน หรือ คลิกที่นี้ ตอน03 04 05 06
เรื่อง1
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย (คะแนน 5 คะแนน) คลิกที่นี้
เรื่อง2 การรับรู้และพฤติกรรมการปรับตัวต่อการเกิดภาวะโลกร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัย (คะแนน 5 คะแนน) คลิกที่นี้


เว็บมาสเตอร์
แนวข้อสอบ895-104เทอม1/56
by เจตน์สฤษฎิ์ - Thursday, 24 April 2014, 01:12 AM
 
แนวข้อสอบ895-104เทอม1/56 คลิกที่นี้คับ หรือสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้นะคับ โดยข้อมูลอยู่ที่ห้องดาวน์โหลดครับ
เว็บมาสเตอร์
ตรวจสอบคะแนนส่งรูปถ่ายติดทำเนียบรุ่นเทอม1/56
by เจตน์สฤษฎิ์ - Thursday, 29 August 2013, 09:46 AM
 
ให้นักศึกษา มอ.895-104 ตอน02 03 05 07 ที่ส่งรูปถ่ายติดทำเนียบรุ่นเทอม1/56 (คะแนน 5 คะแนน) สามารถตรวจสอบคะแนนได้ในรายวิชาที่ลงทะเบียนได้แล้วนะครับ

Available Courses


เว็บมาสเตอร์ อ.เจตน์สฤษฎิ์

ชื่อ. :เจตน์สฤษฎิ์
โทร. :085-5959400
อีเมล์ :sapichai@yahoo.com
Facebook :CJ Zaki
Hi5: Hi5

ฐิติ

ผศ.ดร.เก็ตถวา บุญปราการ

ชื่อ. :เก็ตถวา
โทร. :086-2971458
อีเมล์ :kettawa@hotmail.com
Hi5 : kettawa.hi5.com

อ.สุณีย์ บุญกำเหนิด

ชื่อ. :สุณีย์
โทร. :081-9636535
อีเมล์ :
bsunee@bunga.pn.psu.ac.th
Hi5 :

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 Today Saturday, 29 November 29
30       
Skip Online UsersSkip รายการแนะนำ

รายการแนะนำ

ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา: การเขียนเค้าโครงงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์