ระบบการเรียนการสอน NTR999

You are not logged in. (Login)

Skip LoginSkip Course categories

ข่าวและประกาศจากอาจารย์

เว็บมาสเตอร์
ตัดเกรด ม.อ.895104 เทอม2/2557
by เจตน์สฤษฎิ์ - Sunday, 10 May 2015, 09:26 AM
 
Top20 [Update 10/05/2558 เวลา 09.00 น] นักศึกษา ม.อ.895104 เทอม2/2557 ทราบ วันนี้ (10 พฤษภาคม 2558) เวลา 18.00 น. อาจารย์จะตัดเกรดนักศึกษาคนใดมีปัญหาเรื่องคะแนน รูป รายงาน หรือคะแนนช่องใดช่องหนึ่งหายไป ให้มาติดต่อที่ห้อง LA301 คณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น.
ปล.นักศึกษาทุกคนสามารถมาดูคะแนนเก็บของตัวเองได้นะครับ และหากคะแนนเก็บช่องใดช่องหนึ่งผิดพลาด นักศึกษาสามารถสอบถามได้นะครับ และหลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไปนักศึกษาจะไม่สามารถดูได้แล้วครับ ประกาศทราบโดยทั่วกันครับ

เว็บมาสเตอร์
ตรวจสอบการยืนยันสมาชิกมอ.895104 เทอม2/2557
by เจตน์สฤษฎิ์ - Sunday, 26 April 2015, 03:12 PM
 

Top20 [Update 26/04/2558 เวลา 15.00 น] นักศึกษา ม.อ.895104 เทอม2/2557 ทราบ ที่ได้สมัครสมาชิกระบบฐานข้อมูล NTR ไปแล้วนั้น แต่ยังไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันการตอบรับ ขณะนี้อีเมล์นักศึกษาได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าระบบได้แล้วนะคับ >>>>>โดยใช้ UserName และ Password ตอนสมัครเข้าสู่ระบบนะครับ...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>

วันเวลาที่ได้รับการยืนยันสมาชิกให้ครับ

นักศึกษาที่สมัครก่อนเวลาวันที่ 26/04/2558 เวลา 15.00 น. ยืนยันอีเมล์ให้แล้ว สามารถเข้าระบบได้แล้วนะคับ
ประกาศ 26/04/2558 เวลา 15.00 น.

นักศึกษาที่สมัครก่อนเวลาวันที่ 07/04/2558 เวลา 21.00 น. ยืนยันอีเมล์ให้แล้ว สามารถเข้าระบบได้แล้วนะคับ
ประกาศ 07/04/2558 เวลา 21.00 น.

นักศึกษาที่สมัครก่อนเวลาวันที่ 14/03/2558 เวลา 15.00 น. ยืนยันอีเมล์ให้แล้ว สามารถเข้าระบบได้แล้วนะคับ (และหลังจากนี้จะไม่ยืนยันให้แล้วนะครับ)
ประกาศ 14/03/2558 เวลา 15.00 น.

นักศึกษาที่สมัครก่อนเวลาวันที่ 27/02/2558 เวลา 10.30 น. ยืนยันอีเมล์ให้แล้ว สามารถเข้าระบบได้แล้วนะคับ
ประกาศ 27/02/2558 เวลา 10.30 น.

นักศึกษาที่สมัครก่อนเวลาวันที่ 10/02/2558 เวลา 15.00 น. ยืนยันอีเมล์ให้แล้ว สามารถเข้าระบบได้แล้วนะคับ
ประกาศ 10/02/2558 เวลา 15.00 น.

นักศึกษาที่สมัครก่อนเวลาวันที่ 06/02/2558 เวลา 08.40 น. ยืนยันอีเมล์ให้แล้ว สามารถเข้าระบบได้แล้วนะคับ
ประกาศ 06/02/2558 เวลา 08.40 น.

นักศึกษาที่สมัครก่อนเวลาวันที่ 26/01/2558 เวลา 22.20 น. ยืนยันอีเมล์ให้แล้ว สามารถเข้าระบบได้แล้วนะคับ
ประกาศ 26/01/2558 เวลา 22.20 น.

นักศึกษาที่สมัครก่อนเวลาวันที่ 20/01/2558 เวลา 09.00 น. ยืนยันอีเมล์ให้แล้ว สามารถเข้าระบบได้แล้วนะคับ
ประกาศ 20/01/2558 เวลา 09.30 น.
************************

Picture of เก็ตถวา บุญปราการ
ประกาศให้นักศึกษา มอ.895-104 ภาค 2/2557 ส่งการบ้านรูปถ่าย
by เก็ตถวา บุญปราการ - Tuesday, 7 April 2015, 09:00 PM
 
ให้นักศึกษาส่งรูปถ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อย่าลืมเปลี่ยนชื่อรูปเป็นรหัสนักศึกษา (5 คะแนน)

(แก้ไขโดย เจตน์สฤษฎิ์ - พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015, 05:03PM)

เว็บมาสเตอร์
ให้นักศึกษา มอ.895-104 ตอน01 02 03 เทอม1/57 กรอกแบบสอบถามเทอม1/57
by เจตน์สฤษฎิ์ - Thursday, 15 January 2015, 05:03 PM
 

ให้นักศึกษา มอ.895-104 ตอน01 02 03 เทอม1/57 กรอกแบบสอบถาม ดังนี้

เรื่อง1 การปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัย (คะแนน5คะแนน) คลิกที่นี้

(แก้ไขโดย เก็ตถวา บุญปราการ - อาทิตย์, 30 พฤศจิกายน 2014, 11:56PM)(แก้ไขโดย เก็ตถวา บุญปราการ - พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015, 04:56PM)

(แก้ไขโดย เก็ตถวา บุญปราการ - พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015, 04:56PM)

(แก้ไขโดย เก็ตถวา บุญปราการ - พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015, 04:56PM)

(แก้ไขโดย เก็ตถวา บุญปราการ - พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015, 05:02PM)

เว็บมาสเตอร์
งดการเรียนการสอนวันที่23กันยายน2557
by เจตน์สฤษฎิ์ - Thursday, 15 January 2015, 05:02 PM
 
นักศึกษา มอ.895104 ตอน02 (ที่ลงทะเบียนวันอังคารบ่าย) เทอม1/2557 ในวันที่ 23 กันยายน 2557 งดการเรียนการสอนนะคับ ให้กลับไปทำบุญวันสารทเดือนสิบไทยคับ
ประกาศทราบโดยทั่วกันครับ (22/09/2557)

(แก้ไขโดย เก็ตถวา บุญปราการ - จันทร์, 22 กันยายน 2014, 09:53AM)


Available Courses


เว็บมาสเตอร์ อ.เจตน์สฤษฎิ์

ชื่อ. :เจตน์สฤษฎิ์
โทร. :085-5959400
อีเมล์ :sapichai@yahoo.com
Facebook :CJ Zaki
Hi5: Hi5

ฐิติ

ผศ.ดร.เก็ตถวา บุญปราการ

ชื่อ. :เก็ตถวา
โทร. :086-2971458
อีเมล์ :kettawa@hotmail.com
Hi5 : kettawa.hi5.com

อ.สุณีย์ บุญกำเหนิด

ชื่อ. :สุณีย์
โทร. :081-9636535
อีเมล์ :
bsunee@bunga.pn.psu.ac.th
Hi5 :

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 Today Monday, 25 May 25 26 27 28 29 30
31       
Skip Online Users

Online Users

(last 60 minutes)
None
Skip รายการแนะนำ

รายการแนะนำ

บริการงานวิจัย วิทยานิพนธ์

ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา: การเขียนเค้าโครงงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์